ไอคิวสูงหรือต่ำ เกิดจากอะไร?

  • Post author:
  • Post category:Blog

ไอคิว (Intelligence Quotient) คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการคิด การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล การคำนวณ ความเข้าใจ สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอน ด้วยแบบทดสอบทางสติปัญญา คนที่มีไอคิวสูงจะสามารถเข้าใจตรรกะต่างๆได้รวดเร็ว ไอคิวสูง หรือต่ำ เกิดจากอะไร? คนที่มีไอคิวสูงหรือต่ำนั้น เกิดจากพันธุกรรม นั่นคือกรรมพันธุ์ของพ่อแม่ เด็กที่มีไอคิวสูงคือเด็กที่มีพ่อแม่ไอคิวสูง ประกอบกับการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพของสมอง แน่นอนว่าระดับไอคิวนั้นเปลี่ยนแปลงได้เพียงเล็กน้อย เพิ่มไอคิวได้หรือไม่ การเพิ่มไอคิวนั้นสามารถเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย จากสภาพแวดล้อมในการกระตุ้นให้สมองเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 3-20 ปี จะเป็นช่วงที่สามารถพัฒนาไอคิวได้ตามการเรียนรู้ของเด็ก ระดับไอคิวของคนปกติ…

Continue Readingไอคิวสูงหรือต่ำ เกิดจากอะไร?