ปกครองคนด้วยอีคิว สมบูรณ์-สมดุลย์

 • Post author:
 • Post category:Blog

เนื่องจากความเปิดกว้างของข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนี้จึงทำให้เรารู้จักเกี่ยวกับความฉลาดของมนุษย์ว่าสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ นั่นคือไอคิวและอีคิวนั่นเอง ซึ่งแม้ว่ามนุษย์นั้นจะมีความฉลาดทางด้านตรรกะและทางด้านความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นความฉลาดที่บ่งบอกถึงการเป็นคนที่มีไอคิวสูง คนเหล่านี้มักจะประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ในบางครั้งบุคคลเหล่านี้ก็ไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัวได้ หากมีการพัฒนาแต่ในด้านของสมองและความสามารถ แต่ไม่มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจ ก็อาจส่งผลให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน และยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจที่จำเป็นจะต้องปกครองผู้คนหมู่มากด้วยแล้วนั้น การใช้แต่ความสามารถและอำนาจในการปกครองผู้คนคงไม่ต่างอะไรกับการปกครองที่ออกไปทางการปกครองแบบคอมมิวนิสต์สักเท่าไหร่ ดังนั้นเราจึงควร ปกครองคนด้วยอีคิว มีความใส่ใจในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจด้วย ปกครองคนด้วยอีคิว ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากกว่าไอคิว เรื่องราวนี้ได้ถูกเขียนขึ้นโดยนักจิตวิทยาชื่อดังที่ชื่อ เดเนียล โกแมน  โดยเขาเขียนหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปกครองคนโดยอีคิว ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้องค์กรต่างๆหันมาสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขามีผลงานวิจัยรองรับที่แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปัจจัยที่ทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้มาจากความฉลาดทางสติปัญญาหรือมาจากไอคิวแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถปกครองผู้อื่นและก้าวไปสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จได้นั้นก็คือความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวมากกว่า หรือในยุคปัจจุบันมีคำเรียกที่เฉพาะเจาะจงเข้าไปอีกเรียกว่าอีไอหรืออีโมชั่นอินเทลเลเจนท์ ซึ่งยิ่งคนที่มีตำแหน่งในการปกครองสูงมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งควรจะต้องมีความฉลาดทางด้านอารมณ์สูงมากเท่านั้น เพราะการที่เรามีความรู้และความเข้าใจในบุคคลใต้ความปกครองของเรา จะเป็นตัวที่ช่วยส่งต่อ ผลักดัน และขับเคลื่อนความคิดและการตัดสินใจให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวคุณเองเป็นผู้นำที่มีอีคิวสูงหรืออีคิวต่ำ หลายคนที่เราสามารถเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนว่ามีความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่กลับล้มเหลวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในที่ทำงานหรือความสัมพันธ์ในด้านของชีวิตส่วนตัว ผู้นำที่มีอีคิวสูงนั้นมักจะแสดงออกความรู้สึกของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมาและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่น นอกจากนี้ยังค่อนข้างมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่อ่อนไหวง่ายต่อความรู้สึกเป็นกังวลหรือวิตกจริต จึงมักเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้และสามารถให้เหตุผลที่เป็นกลางทางด้านจริยธรรม ต่างจากผู้ที่มีอีคิวต่ำซึ่งบางครั้งมักจะใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผล มักชอบจับผิดผู้อื่นและใช้การกล่าวตำหนิหรือกล่าวโจมตีทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดี บางครั้งก็ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่หลายครั้งที่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ผูกใจเจ็บและไม่ให้อภัย ผู้คนเหล่านี้มักปากไวพูดไปโดยไม่คิดหรือปล่อยใจอ่อนไหวไปกับความรู้สึกชั่ววูบ และแสดงออกไปโดยไม่คิดหรือตระหนักยับยั้งช่างใจให้ดีเสียก่อนที่จะแสดงออกไป หากคุณมีการกระทำหลายอย่างที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีอีคิวต่ำคุณก็ไม่ต้องตกใจ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งถาวร  เมื่อรู้แล้วคุณก็สามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นได้ และสามารถเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำที่เหมาะสมในอนาคตได้ การันตีความมั่นคงมั่นใจทุกการเดิมพัน Ufabet1688

Continue Readingปกครองคนด้วยอีคิว สมบูรณ์-สมดุลย์

ความหมายของ EQ อย่างละเอียด

 • Post author:
 • Post category:Blog

EQ นั้นเป็นภาษาอังกฤษที่ย่อมาจาก Emotional Quotient ในความหมายของประเทศไทยก็คือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถของแต่ละคนที่อยู่เพิ่งกับบุคคลนั้นที่มีความรู้สึก ที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไปยังการตอบสนองความต้องการของตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นการเข้าใจถึงสถานการณ์ว่าจะทำอะไรในเหตุการณ์นั้นๆ มีความรับผิดชอบในการจัดระเบียบความคิดของตัวเองให้อยู่ในกรอบ สามารถสร้างกำลังใจให้ตัวเองระหว่างที่เผชิญปัญหาต่างๆ สามารถทำงานเข้าคนอื่นได้ง่ายดายจนกระทั่งทำตามจนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต ความหมายของ EQ มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่น่าสนใจ ความหมายของ EQ องค์ประกอบ อย่างแรกเลยสมรรถนะส่วนบุคคล เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่เราจะจัดการได้ตัวเองสามารถทำได้ดีขึ้นที่รู้จักการตระหนัก รู้สึกสิ่งที่ตัวเองทำให้เกิดขึ้นในทางอารมณ์ จัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ดีมีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรเชื่อมั่นในทักษะของคุณเอง คิดวิเคราะห์สามารถประเมินตัวเองได้ ความสามารถในการควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ หรืออาจจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ ในการที่เราจะทำอะไรในชีวิตประจำวันนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น ทางด้านสังคม มีความรู้สึกตอบสนองผู้อื่นอยู่เสมอและเข้าใจได้ง่ายเข้าใจดีสำหรับผู้อื่นว่าเขานั้นต้องการอะไร และเข้าทำงานกับผู้อื่นได้ดี และมีแนวโน้มในการพูดให้เกิดแรงจูงใจต่อคนอื่น…

Continue Readingความหมายของ EQ อย่างละเอียด

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้มีอารมณ์ดี

 • Post author:
 • Post category:Blog

การเลี้ยงลูก เราต้องเข้าใจอารมณ์ของลูกเราก่อนพฤติกรรมของเด็กมีหลายแบบ พยายามเล่นกับลูกอยู่ไปบ่อยๆ เวลาเล่นกับลูกนั้นเราสังเกตลูกว่าเขาชอบหรือเปล่าก็อย่างเช่นหัวเราะ ร่าเริงแจ่มใส คุณแม่ต้องเลี้ยงด้วยความรักพยายามเข้าใจความรู้สึกเด็ก จะทำให้เด็กนั้นเลี้ยงง่ายมาก การที่เด็กมีอารมณ์ดีนั้นจะทำให้อนาคตนั้นลูกเราจะฉลาด การเลี้ยงลูก ให้เขามีความสนุก เราควรสร้างเสียงหัวเราะกับลูกอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศให้เด็กนั้นรู้สึกเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเล่นของเล่นต่างๆไปพร้อมกับตัวเด็ก หรือจะเป็นการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังจนหลับ การทำกิจกรรมร่วมกับลูกจะทำให้เด็กนั้นมีอารมณ์ดีมีเสียงหัวเราะตลอดเวลา เมื่อเราเห็นลูกของเรานั้นยิ้มเราก็จะยิ้มตามแล้วเด็กก็จะชอบหัวเราะชอบใจ แค่นี้เขาก็จะอารมณ์ดีแล้ว พักผ่อน เราควรพาลูกเข้านอนพร้อมเราไปบ่อยเพื่อที่ทำให้เด็กนั้นเคยกลับเวลานอนเป็นเวลาเดิมๆในทุกๆวัน เราจำเป็นจะต้องปล่อยให้เขานอนให้เต็มอิ่ม แล้วถ้ามีอะไรรบกวนเขาว่าจะเป็นเสียงดังจนเกินไป พยายามให้เขาหลับสนิทเพื่อที่เวลาเขาตื่นนอนนั้นจะทำให้ลูกของเรานั้นมีอารมณ์ที่ดีในเวลาตื่นนอน เวลาเขาจะตื่นนั้นเราต้องคอยมาดูเพื่อที่จะให้เขาเห็นหน้าเราในการตื่นนอน กินให้อิ่ม อาหารสำหรับเด็กนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาอิ่มแล้วแต่วัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นนมหรืออาหารที่ช่วยบำรุงให้เด็กนั้นมีความพัฒนาการที่ดี เมื่อถึงเวลากินแล้วเราควรให้เขากินจนอิ่ม แต่ไม่ควรให้ลูกของเรานั้นร้องหิวบ่อยๆ เราควรเตรียมอาหารการกินไว้ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่เวลาเขาหิวจะได้กินได้ทันทีเลย…

Continue Readingเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้มีอารมณ์ดี

ไอคิวสูงหรือต่ำ เกิดจากอะไร?

 • Post author:
 • Post category:Blog

ไอคิว (Intelligence Quotient) คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการคิด การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล การคำนวณ ความเข้าใจ สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอน ด้วยแบบทดสอบทางสติปัญญา คนที่มีไอคิวสูงจะสามารถเข้าใจตรรกะต่างๆได้รวดเร็ว ไอคิวสูง หรือต่ำ เกิดจากอะไร? คนที่มีไอคิวสูงหรือต่ำนั้น เกิดจากพันธุกรรม นั่นคือกรรมพันธุ์ของพ่อแม่ เด็กที่มีไอคิวสูงคือเด็กที่มีพ่อแม่ไอคิวสูง ประกอบกับการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพของสมอง แน่นอนว่าระดับไอคิวนั้นเปลี่ยนแปลงได้เพียงเล็กน้อย เพิ่มไอคิวได้หรือไม่ การเพิ่มไอคิวนั้นสามารถเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย จากสภาพแวดล้อมในการกระตุ้นให้สมองเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 3-20 ปี จะเป็นช่วงที่สามารถพัฒนาไอคิวได้ตามการเรียนรู้ของเด็ก ระดับไอคิวของคนปกติ…

Continue Readingไอคิวสูงหรือต่ำ เกิดจากอะไร?

IQ และ EQ มีความจำเป็นอย่างไร

 • Post author:
 • Post category:Blog

ทั้งสองอย่างมันเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเรียกว่าทั้ง 2 ตัวนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ลูกคุณนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น จึงต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันอย่างแน่นอน สามารถพูดได้แปลว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มี EQ คือคนที่ฉลาดในการจัดการกับอารมณ์คนที่มี IQ ก็คือการฉลาดทางด้านการเรียนรู้ ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันและมันคือสิ่งที่สัมพันธ์กัน การฝึก อย่างไรก็ตามมันสามารถฝึกฝนกันได้ไม่ว่าจะเป็นอีคิวหรือ IQ ก็ตามซึ่งสำหรับบางคนมีไอคิวที่สูงก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่สำหรับการมี EQ ที่ดีนั้นมันจะช่วยคุณในการตัดสินวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆไ ด้เก่งโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กมักจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนแล้ว จะชัดเจนมากขึ้นเมื่อเขาเริ่มโตและอีคิวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้จากไอคิว  IQ สูงมีคิวก็จะสูงตามไปด้วย บางครั้งการที่คนมีไอคิวสูงมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ EQ ของคุณนั้นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่สุดท้ายแล้วการมีวิเคราะห์การหาเหตุผลได้เก่ง หรือการคิดสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คุณนั้นส ามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นและมันก็เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้

Continue ReadingIQ และ EQ มีความจำเป็นอย่างไร

วิธีแทงบอล ที่นักพนันมือใหม่ ต้องรู้

สำหรับมือใหม่ในการ แทงบอล อาจจะยังงงๆกับศัพท์เทคนิคในการแทงบอลต่างๆเช่น ราคาต่อรองคืออะไร ตัวเลขแต่ละตัวคืออะไร อาจจะไม่เข้าใจมากนัก ครึ่งควบลูกคืออะไร วันนี้ W88 มี วิธีแทงบอล รวมทั้งอธิบายหลักการแทงบอลพื้นฐานสำหรับมือใหม่มาให้ทราบ เทคนิคบางอย่างนักแทงบอลเก๋าๆ IQ เรื่องพนันเต็มเปี่ยมอาจจะรู้หมดแล้ว หรือบางคนอาจจะมองข้ามไป โดยเราได้รวบรวมวิธีแทงบอลมือใหม่มาดังนี้ 1.บอลเดี่ยว หรือ บอลเต็ง นี่เป็นวิธีแรกที่ควรรู้ บอลเต็งจะเป็นการแทงบอล 1 คู่ ต่อบิล 1 ใบ ผู้เล่นจะต้องศึกษาข้อมูลของทั้งสองทีมที่เล่นแข่งขันกันให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์บอลว่าจะเล่นคู่ไหนดี และผู้เล่นควรเลือกแค่คู่ที่ท่านมั่นใจว่าจะสามารถทำเงินให้กับท่านได้ คู่ไหนไม่แน่ใจให้ตัดทิ้งไปดีกว่าเพราะอาจจะทำให้ท่านเสียเงิน…

Continue Readingวิธีแทงบอล ที่นักพนันมือใหม่ ต้องรู้

ที่สุดที่ความบันเทิง จากสล็อตออนไลน์

มาอีกเกมที่สร้างความเพลิดเพลินตื่นเต้น ให้กับผู้รับบริการคนไม่ใช่น้อยเหมือนกัน เกมสล็อตแฟนตาซีเหมือนกันกับเกม Yggdrasil ที่มีต้นแบบการเล่นแบบเดียวกันเกือบ 100%เลย แต่ว่าความแตกต่างอยู่ที่โบนัสของเกม พวกเราไปดูอย่างความต่างกันเลย คุณลักษณะของโบนัสในเกมนั้น จะใช้เป็นเครื่องหมายรูปโบนัสสีเขียว คุณลักษณะของรูปจำเป็นต้องปรากฎแถวที่ 1 , 2 , 3 เพียงแค่นั้น (ปรากฎแถวใดแถวอื่นมิได้) จะได้รับโบนัสเป็น Free Spin จะมีทั้งปวง 9 ครั้ง 12 ครั้ง 15 ครั้ง ขึ้นกับการจัดลำดับของเครื่องหมาย หมุนฟรีขนาดนี้ไม่ต้องเดาเลยว่าโบนัสจะมากมายแค่ไหน…

Continue Readingที่สุดที่ความบันเทิง จากสล็อตออนไลน์

รู้จักกับรูปแบบการวางเดิมพันเกมไพ่เสือมังกรออนไลน์

- ฝั่งเสือ จะเป็นฝั่งที่ได้รับจากเจ้ามือทีหลัง แล้วก็จะได้เปิดไพ่ทีหลัง ก็เลยทำให้สามารถทราบได้ว่าฝั่งตรงข้ามจะได้รับไพ่อะไร โอกาสชนะก็เลยมีออกจะสูง สำหรับอัตราการจ่ายเงินของการเดิมพนลักษณะนี้จะมีอัตราการชำระเงินอยู่ที่ 1:1 - ฝั่งมังกร จะเป็นฝั่งที่ได้รับจากเจ้ามือก่อน แล้วก็จะได้เปิดไพ่ก่อนฝั่งเสือ ก็เลยทำให้อีกฝั่งสามารถทราบได้ว่าฝั่งมังกรจะได้รับไพ่อะไร โอกาสชนะก็เลยมีน้อยกว่า สำหรับอัตราการจ่ายเงินของการเดิมพนลักษณะนี้จะมีอัตราการจ่ายเงินอยู่ที่ 1:1 - เสมอ แบบพนันนี้เป็นแบบที่ให้อัตราการจ่ายเงินมากที่สุดแล้ว เพราะการพนันเสมอเป็นการพนันว่าผู้เล่นทั้งคู่ฝั่งต้องมีแต้มที่เท่ากัน ซึ่งนั่นก็มีโอกาสออกมาเป็นแต้มเสมอได้น้อยครั้งมาก แม้กระนั้นหากนักพนันสามารถพนันลักษณะนี้ให้ชนะได้ ก็จะได้รับอัตราการจ่ายเงินมากถึง 8 เท่าเลยทีเดียว นับว่าคุ้มกับความเสี่ยงอย่างมากเลยล่ะ ข้อดีของไพ่เสือมังกร - เป็นเกมไพ่ที่ใช้ช่วงเวลาเล่นไม่นาน ก็เลยเหมาะกับนักพนันที่มีเวลาว่างน้อย…

Continue Readingรู้จักกับรูปแบบการวางเดิมพันเกมไพ่เสือมังกรออนไลน์

เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกนั้นฉลาด

 • Post author:
 • Post category:Blog

คือต้องบอกเลยว่าเธอจะทำให้ลูกของคุณนั้นฉลาดนั้น มันมาจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างง่ายมันมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมหรือปัจจัยอื่นๆรวมถึงสภาพแวดล้อม ก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าเด็กเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นการพัฒนาทางร่างกาย และความคิดรวมถึงทางสมองก็จะดีขึ้นดังนั้นความฉลาด มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยเช่นเดียวกัน ให้ดื่มนมแม่ คือต้องบอกอย่างนี้ว่าโดยปกติแล้วคุณแม่ที่คลอดลูกมาใหม่ๆนั้น จะมีน้ำนมเพื่อเอาไว้เลี้ยงลูกแต่ต้องบอกก่อนว่าสำหรับบางคนก็อาจจะไม่มีหรือมีน้อย ดังนั้นก็ให้ลูกกินเท่าที่สามารถจะให้ได้ตั้งร้านต้องบอกเลยว่า น้ำนมของแม่นั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อลูกมากๆแล้ว มันก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เด็กนั้นสามารถเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดได้ด้วย สอนให้รักการอ่าน การอ่านหนังสือนั้นมันก็เป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างความรู้อยู่แล้วตั้งนาน ถ้าคุณต้องการให้ลูกคุณนั้นฉลาดและแล้วก็การหาหนังสือดีๆมาให้ลูก อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ลูกของคุณนั้นเก่งมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญ ที่ต้องบอกไว้เลยว่าในบางครั้งเด็กในวัยของเขานั้นก็เป็นวัยที่ยังดื้อยังซน ในบางครั้งก็อย่าพยายามบังคับเขามากจนเกินไปเพราะว่ามันอาจจะทำให้เด็กมันอึดอัด อาหารก็จำเป็น การเลือกอาหารให้ลูกน้อยของคุณนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์ให้อย่างดีเลยทีเดียว เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกคุณนั้นได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน และเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายในแต่ละวันเอาง่ายๆว่าไม่ควรข้ามมื้อไหนเลย มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกของคุณนะได้รับสารอาหารที่สำคัญ และจำเป็นสุดท้ายมันก็จะส่งผลเพื่อทำให้สมองสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

Continue Readingเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกนั้นฉลาด

บางครั้งพ่อแม่ก็เป็นตัวถ่วงพัฒนาการของลูกได้

 • Post author:
 • Post category:Blog

เชื่อเถอะว่าสำหรับพ่อแม่แล้วไม่มีใครอยากจะให้พัฒนาการของลูกของคุณนั้น ดำเนินไปอย่างช้าไม่สมวัยอย่างแน่นอน ดังนั้นพ่อแม่ควรจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยของคุณ คือเอาง่ายๆปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ อย่าคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเอาไว้เลี้ยงลูกแบบไหนก็ได้แบบนั้น ดังนั้นถ้าไม่อยากเสียใจเรามาดูเคล็ดลับกันเลยดีกว่า ในปีแรก หลังจากที่ลูกน้อยของคุณนั้นได้ลืมตาดูโลกซึ่งในช่วงปีแรกนั้น เป็นพัฒนาการที่สำคัญมากๆดังนั้นต้องบอกเลยว่าและยิ่งโดยเฉพาะ 3 เดือนแรก พูดได้เลยว่าคุณไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างแน่นอนหลังจาก 3 เดือน อาจจะเริ่มห่างกันได้บ้างแต่ก็ต้องยังอยู่ใกล้ชิดในช่วงนี้ พัฒนาการของลูกของคุณนั้นจะเริ่มพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อที่คุณจะเห็นได้อย่างรวดเร็วเลย 2-3 ขวบ เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้กำลังซนเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นวัยที่กำลังตื่นตัว อยากรู้อยากเห็นไปหมดจัดเลยว่าดื้อเลยก็ว่าได้ ดังนั้นต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของพ่อแม่เลยในช่วงนี้ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณอย่าไปคาดหวังอะไรหรือผลักดันอะไรที่มันมากจนเกินไป ปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติของพวกเขาจะดีที่สุด พัฒนาการจะเติบโตมาพร้อมกับการเรียนรู้รอบตัวของเขา สอนสิ่งต่างๆ คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง 4-5 ขวบ ในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าลูกของคุณนั้นจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การวิ่งเล่นการอ่านหนังสือ…

Continue Readingบางครั้งพ่อแม่ก็เป็นตัวถ่วงพัฒนาการของลูกได้