EQ

EQ

เชื่อเลยว่ามีหลายคนนั้นหวังกับการศึกษา และพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้ทำให้มีสุขภาพที่ดี และมีการประสบความสำเร็จด้านการเรียนหรือการทำงาน ดังนั้นในปัจจุบันใครที่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆ จะถือว่าเป็นคนที่เก่งและมีสติปัญญาที่ดี ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็มักจะเน้นการฝึกศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะได้ทำให้พัฒนาการของคนนั้นดีมากขึ้นกว่าเดิม มีหลายคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนไม่ว่าจะเป็นสอบคัดเลือก หรือการทำงานแต่ด้วยบางครั้งการที่บวกไอคิวสูงนั้น มักจะมีปัญหาทางด้านการใช้ชีวิตเข้าร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นต้องบอกเลยว่าการมีความสามารถทางด้านอารมณ์หรือ EQ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วพวกที่มีการเรียนที่ดี หรือจบในระดับสูงๆไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในด้านการทำงาน หรือความสุขในครอบครัวสักเท่าไหร่นักถ้าจะให้เทียบกับคนที่ทำคะแนนได้ต่ำกว่า ดังนั้นต้องบอกแล้วว่ามันสำคัญทั้งคู่เพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จ

และที่สำคัญมันเป็นผลลัพธ์ที่จะถูกใช้ในการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เพราะว่าความฉลาดทางอารมณ์นั้น มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกัน เพราะมันจะเป็นตัวช่วยในการสามารถทำให้การจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี และสิ่งที่สำคัญคือการใช้ชีวิตในสังคมคุณจำเป็นที่จะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ และแสดงออกให้ดีให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้ไม่เป็นปัญหา เพราะการใช้ชีวิตในสังคมเอาจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าความฉลาดทางอารมณ์นั้น มันจะเป็นตัวช่วยทำให้คุณนั้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และที่สำคัญมันสามารถพัฒนาได้ดังนั้นตั้งแต่เด็กควรที่จะกระตุ้นการพัฒนาให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้เติบโตมาแล้วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เพื่อที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นรักใคร่หรือว่าการใช้ชีวิตในตอนโตจะได้ไม่มีปัญหา จะได้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นและมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียว

ความหมายของ EQ

ต้องบอกก่อนว่าคำคำนี้มันมาจากคำว่า Emotion Quotient ซึ่งถ้าจะให้แปลมันก็เป็นความฉลาดทางด้านอารมณ์ ดังนั้นมันก็หมายถึงสิ่งที่สามารถจะทำสิ่งต่างๆโดยสามารถตระหนักถึงความรู้สึกทางอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของคนอื่นต้องสามารถควบคุมได้ และที่สำคัญควรที่จะตอบสนองได้อย่างถูกกาลเทศะ และเหมาะสมไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรหรือไม่ก็ตาม มันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณนั้นสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย และคุณจะประสบความสำเร็จในด้านการเรียนหรือแม้แต่กระทั่งในอาชีพ ดังนั้นต้องบอกเลยว่าคนที่มีอีคิวสูงมักจะเป็นคนที่มีความเข้าใจในตนเองเป็นอย่างดี และควบคุมตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์หรืออะไรก็ตาม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมองโลกในแง่ดีเป็นต้น

แนวทางการพัฒนา

ความสามารถทางด้านอีคิวนั้นมันสามารถที่จะพัฒนาได้ ดังนั้นคุณควรที่จะรู้ให้ลึกรู้เสียก่อนว่าการที่คุณจะมีสิ่งดีๆได้ และเป็นคนเก่งได้นั้นคุณจำเป็นจะต้องมีคุณภาพ หรือสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องรู้จักตัวเองเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวเองนั้น สามารถปรับเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆไม่ใช่พยายามพัฒนาแต่ IQ เพียงด้านเดียวและต้องพัฒนาอีคิวด้วยควบคู่กันไป ซึ่งมันจะมีส่วนช่วยกันอย่างแน่นอนในวันข้างหน้าอย่างน้อย มันก็จะฝึกให้รู้จักคุณค่าของตนเอง และเข้าใจอารมณ์ของตนเองจะได้เก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดี และจะได้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ควรหรือไม่ควร พร้อมทั้งคุณจะได้ฝึกถึงความสามารถการเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถเห็นคุณค่าทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เด็กที่มีไอคิวสูงถ้ามีการฝึกที่ดีมีคิวก็จะสูงขึ้นด้วย

ด้วยความสามารถทางด้านไอคิวก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้ว และถ้าเป็นคนที่มีไอคิวสูงแล้วด้วยแล้วก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างมากมายเลยทีเดียว ดังนั้นการที่มีไอคิวสูงแล้วก็ควรที่จะหมั่นฝึกฝนทั้งด้านอีคิวให้สูงด้วยเช่นกัน เพราะว่าการศึกษาใน 2 รูปแบบเพื่อเป็นการกระตุ้นความสามารถการที่คนคนนึงมีไอคิวสูง ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีอีคิวสูงตามขึ้นไปด้วยต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันนั้น เราจะเห็นได้เลยว่าคนที่มีอีคิวนั้นมีน้อยมากถึงแม้จะมีไอคิวสูงก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขดังนั้นการได้รับการฝึกสอนที่ดี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากถึงแม้ว่าเด็กไอคิวต่ำแต่ถ้ามีการฝึกฝนจากผู้ปกครองถ้ารู้จักเอาใจใส่ก็ทำให้มีอีคิวที่สูงได้เช่นกัน ดังนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไอคิว และอีคิวมันมีความสำคัญทั้งนั้นเพียงแต่คุณจำเป็นจะต้องพัฒนาให้ถูกที่ถูกทางเท่านั้นเอง